Πληθυσμός Σάμου (απογραφή)

Επίσημα αποτελέσματα απογραφής πληθυσμού του 2011


Ο πληθυσμός της Σάμου σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας που οριστικοποιήθηκαν στις 28-12-2012 μετά την τελευταία (Μάιος 2011) καταμέτρηση του πληθυσμού της επικράτειας.

 
Ο μόνιμος πληθυσμός της χώρας, όπως προέκυψε από την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011, ανήλθε σε 10.815.197 άτομα.

Όσον αφορά το νησί της Σάμου, ο συνολικός αριθμός του πληθυσμού που καταμετρήθηκε σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα ήταν 32.977 άτομα χωρισμένα στις 4 Δημοτικές ενότητες Σάμου (Βαθέως), Καρλοβάσου, Μαραθοκάμπου και Πυθαγορειου.

Πίνακας: SamosFORWARD.blogspot.gr Πηγή: EΛΣΤΑΤ

 
Παρακάτω σας παραθέτουμε τους αντίστοιχους αναλυτικούς πίνακες σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, Δημοτικής Ενότητας, Δημοτικής Κοινότητας και Τοπικής Κοινότητας. 

Πίνακας: SamosFORWARD.blogspot.gr Πηγή: EΛΣΤΑΤ

Πίνακας: SamosFORWARD.blogspot.gr Πηγή: EΛΣΤΑΤ

Παρατηρούμε ότι η μεγαλύτερη Δημοτική Ενότητα είναι η Βαθέως ενώ - στατιστικά - ο μεγαλύτερος Δήμος (Δημ. Κοινότητα) είναι το Καρλόβασι. Στην πραγματικότητα όμως μεγαλύτερη σε πληθυσμό είναι η περιοχή της Σάμου που αποτελείται από (δύο χωρισμένες διοικητικά περιοχές) την πόλη της Σάμου και του Βαθέως. 

Ακολουθούν οι Μυτιληνιοί, ο Μαραθόκαμπος, ο Παγώνδας (που περιέχει πολλές μικρότερες περιοχές), το Πυθαγόρειο, η Χώρα και το Κοκκάρι, με καταμετρήσεις μεταξύ 1000 έως 2100 ατόμων. 

Πίνακας: SamosFORWARD.blogspot.gr Πηγή: EΛΣΤΑΤ


Πίνακας: SamosFORWARD.blogspot.gr Πηγή: EΛΣΤΑΤ

Τα "μεγαλύτερα" σε πληθυσμό χωριά του νησιού με λιγότερα από 1000 άτομα καταγεγραμμένα είναι τα Κοντακαίικα, το Παλιόκαστρο, οι Βουρλιώτες, ο Πύργος και η Λέκα.

Οι μικρότερες σε πληθυσμό περιοχές είναι οι Σταυρινήδες και το Νεοχώρι με μόλις 42 και 62 άτομα αντίστοιχα. 


Σημειώσεις 

Ο μόνιμος πληθυσμός αφορά τον αριθμό των ατόμων που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην κάθε Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμο, Δημοτική Ενότητα, Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα και οικισμό της χώρας. Στο Μόνιμο Πληθυσμό περιλαμβάνονται όλα τα άτομα ανεξαρτήτως υπηκοότητας (ελληνικής ή άλλης χώρας), τα οποία κατά την Απογραφή Πληθυσμού 2011 δήλωσαν ως τόπο συνήθους διαμονής τους εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

Τα στοιχεία της Έρευνας Κάλυψης για την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 δείχνουν μία υποεκτίμηση του μόνιμου πληθυσμού (σφάλμα) που ανέρχεται σε ποσοστό 2,84% σε σύνολο Χώρας, το οποίο είναι συμβατό με στόχους ποιότητας για Απογραφές. Δηλαδή, για κάθε 10.000 άτομα μόνιμου πληθυσμού απογράφηκαν στην Απογραφή 2011 τα 9.716.

Σημειώματα που περιγράφουν τον τρόπο διεξαγωγής της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 καθώς και την Έρευνα Κάλυψης της Απογραφής 2011 είναι επίσης διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ.
 
Τα αποτελέσματα για τον de facto πληθυσμό θα ανακοινωθούν εντός του πρώτου τριμήνου του 2013, ενώ αναλυτικά αποτελέσματα για τα δημογραφικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του Μόνιμου Πληθυσμού θα γίνονται διαθέσιμα σταδιακά εντός του 2013 αμέσως μόλις ολοκληρώνονται οι σχετικοί έλεγχοι ποιότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: